מדיניות פרטיות באתר

אתר זה מתייחס בכבוד לכל מי שמגיע אליו.

חלק מהשירותים באתר “bee li” להלן “www.beeliart.com” דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרשו למסור מידע פרטי ואישי כגון שם, אימייל וברכישת מוצרים גם פרטי כרטיס אשראי. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש, בלא מילוי כל הפרטים הנדרשים בהרשמה לא תוכלו להשלים את הרישום לפריטים הטעונים רישום. ברכישת מוצרים תדרשו גם לפרטי כרטיס האשראי.

הנתונים אותם תמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, ישמרו במערכת בבטחה. אינכם חייבים על פי חוק למסור את המידע אך ללא מסירתו לא תוכלו להירשם לניוזלטר או לרכוש מוצרים באתר.

בעת השימוש באתר יצטבר מידע אישי על הרגלי הגלישה שלכם, מוצרים ושירותים שרכשתם, מידע שנתתם בפומבי דרך מערכת התגובות ושאילת השאלות באתר. ההצעות שעניינו אתכם, הפרסומות שבהם צפיתם, מקום המחשב שבו השתמשתם כשגלשתם באתר, ועוד. השימוש בנתונים האלו כמו גם בנתונים שתמסרו בעת ההרשמה באתר ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות באתר או על פי הוראת כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לכם להשתמש באתר

כדי לשפר ולהעשיר את התוכן שהאתר מציע, ובכלל זה ליצירת תכנים חדשים בהתאם לצרכנות הגלישה של הגולשים כולם באתר.

לצורך רכישת מוצרים באתר על ידיכם.

בעת הרישום בטפסי הרישום לאתר, תקבלו דיוור מורשה דרך חברת דיוור מסודרת שבה יש לכם אפשרות להסיר את עצמכם בכל רגע נתון.

ליצירת קשר איתכם לצורך הצעות רכישה, מצב ההרשמה שלכם, צורך סטטיסטי.

מידע שיועבר לצד שלישי לצורך סטטיסטיקה לא יהיה עם פרטיכם האישיים.

רישום בטופס לרשימת התפוצה מוגן ואינו עובר לאף גורם שלישי.

אמצעי תשלום

- Credit / Debit Cards
- bit